Herroepingsrecht & Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, tenzij één of meerdere artikelen hiervan uitdrukkelijk zijn uitgesloten (zie “Uitsluiting herroepingsrecht”).

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Enigerlij schade ontstaan door passen van artikelen valt niet onder het herroepingsrecht.

Bestellen van verkeerde maten valt ook niet onder het herroepingsrecht in zoverre dat de gerekende verzendkosten niet worden gecrediteerd, wij kunnen immers alleen maar leveren wat u besteld en hebben niet het meetlint vast.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, zie onderstaand “Werkwijze” en “Terugbetaling”

Werkwijze u wilt gebruik maken van het herroepingsrecht:

U stuurt ons een mail waarin u – onder vermelding van het factuurnummer – aangeeft dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht of artikelen wilt retourneren.

Mailen naar:  schoorsteenwereld@gmail.com

Geeft u in deze mail aan welk(e) artikel(en) u retour wilt zenden.
- vermeldt het factuurnummer, alsmede
- telefoonnummer voor eventuele contact opname
- uw bankgegevens; o.a. Bankrelatie en het IBAN bankrekeningnummer

U krijgt van ons een bevestigingsmail voor de retourzending van de aangegeven artikelen.

LET OP: stuur geen artikelen retour die door passen en dergelijke beschadigd zijn geraakt, deze worden niet gecrediteerd.

RETOUR ADRES: MAIL ADRES voor aankondiging: schoorsteenwereld@gmail.com

Schoorsteenwereld
Afdeling retouren
Bedrijfsweg 16
8251 KK Dronten

tel.nr.:  +31 (0)6 15195582
bereikbaar: dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00 -- 13.00-16.00 uur

Terugbetaling

1. Herroeping – order is nog niet geleverd – wel betaald

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief berekende verzendkosten voor de heenzending , zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

2. Herroeping / Retour (order is reeds uitgeleverd en bij vooruitbetaling voldaan).

 1. Volledige herroeping:
  Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht waarbij EN de order geleverd is EN de betaling volledig heeft plaats gevonden, stuurt u ons een mail waarin u dit aangeeft (zie werkwijze) u bent niet verplicht om de reden van herroeping te vermelden, maar wordt wel door ons op prijs gesteld. Het volledige bedrag van uw bestelling wordt, inclusief doorberekende verzendkosten, binnen 3 tot uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de retouren aan u overgemaakt.
 2. Gedeeltelijke herroeping:
  Als u slechts een deel van de ontvangen artikelen wilt retourneren stuurt u ons een mail waarin u dit aangeeft (zie werkwijze). Het daarmee corresponderende bedrag wordt met de doorberekende verzendkosten naar rato, binnen 3 tot uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de retouren aan u overgemaakt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 15 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 1. Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen zoals leveringen waar vooraf contact over is geweest via e-mail of telefoon en leveringen op basis van offerteaanvraag. Denk hierbij aan houtkachels, complete rookkanalen, artikelen waarbij dit nadrukkelijk is aangeven, etc.
 2. Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Flexibel RVS rookkanaal, gepoedercoat rookkanaal, maatwerk glas, maatwerk kachelkoord.
 3. Op één van onze locaties afgehaalde artikelen
 4. Zakelijke klanten. Ook worden hier 5% handelingskosten in rekening gebracht.
 5. Artikelen welke beschadigd zijn geraakt door passen en dergelijke
 6. Verkeerd bestelde artikelen / maten in zoverre: u krijgt de gerekende verzendkosten niet teruggestort.
   

Retour:  Fout geleverd - Omruilen – Overig

Fout geleverd:
In incidentele gevallen maken ook wij helaas fouten. Een verkeerd geleverd artikel kunt u vanzelfsprekend retourneren. Hierbij nemen wij ook uw kosten voor het retour zenden voor onze rekening (mits billijk en reëel). Geeft u in de mail dan even extra aan wat uw gemaakte kosten zijn en deze zullen aan u worden overgemaakt.

Voor foutief geleverde artikelen gaan wij er vanuit dat u bij ontvangst van de zending één en ander controleert en dat u geconstateerde gebreken direct aan ons kenbaar maakt, echter uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de goederen.

Omruilen - Coulance;
Mocht blijken dat u bij uw bestelling een verkeerd – niet passend – artikel of teveel artikelen heeft besteld, dan kan dit alsnog binnen een termijn van 30 dagen “omgeruild” worden. Omruilen van een artikel kan tot 30 dagen na ontvangst van de zending. Omruilen betekend in dit geval:

 1. Retour zenden van het betreffende artikel ( zie 2.b)
 2. U besteld het juiste artikel via de webwinkel – is derhalve nieuwe bestelling

Na ontvangst van de retourzending wordt het bedrag, exclusief de verzendkosten voor de heenzending, overgemaakt op een door u aan te geven bankrekening. De nieuwe bestelling rekent u op de “gewone” wijze af. Bedragen kunnen niet met elkaar verrekend worden.

Overig:
Beschadigd artikel:

Het kan voorkomen dat tijdens de verzending van uw bestelling, ondanks zorgvuldige verpakking en dergelijke, een artikel beschadigd raakt. Controleer derhalve direct bij ontvangst van de zending de staat van de artikelen. Constateert u een beschadiging  of dergelijke stelt u ons daar dan direct van in kennis – uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst - en in overleg met u kijken wij naar de passende oplossing. Maak bij voorkeur één of meerdere foto’s van artikel en/of verpakking

In alle situaties hierboven beschreven geldt dat retour goederen zoveel als mogelijk in originele verpakking retour worden gezonden, d.w.z. in onbeschadigde staat en deugdelijk (dus extra doos eromheen) verpakt.

In alle gevallen die hierboven niet zijn beschreven geldt; wij doen ons best om u als tevreden klant ook voor de toekomst te behouden. Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

 

© 2014 - 2024 schoorsteenwereld | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel